Lessen

Filter

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting Go Safe
Go Safe zonder afleiding VR is interactief. De leerlingen leren door samen te ervaren, zelfwerkzaamheid en overtuigen. Ervaren door gebruik van VR dat smartphone gebruik op de fiets tot ernstige ongelukken kan leiden. Middels een discussie over oplossingen en commitment aan de oplossingen vergroten we de intentie tot het veranderen van het gedrag. Hierdoor is de motivatie en acceptatie voor nieuw en veiliger gedrag het grootst. Everyone wants the big benefit for himself!
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Bureau Leefstijl
Tijdens onze les over social media in het verkeer, gaan wij op een interactieve manier met elkaar in gesprek over de risico's van social media gebruik in het verkeer. Dit doen wij door middel van een Kahoot, een Jenga spel of een andere leuke spelvorm. Tijdens de les is er veel ruimte voor ingeving, (gezonde) discussie of het stellen van vragen. Door ons passievolle, professionele team sluiten wij goed aan, aan de belevingswereld van jongeren en kunnen zij, oordeelvrij, het gesprek aan gaan over...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Tijdens Your Message gaan we aan de slag met het maken van een campagneplan, poster en gadget! Het plan richt zich op een verkeersthema dat voor de studenten zelf relevant is. Dat thema kan te maken hebben met mobielgebruik, andere vormen van afleiding en alcohol of drugs.
Reserveer les

Thema's

Ver­keers­gedrag
Alcohol en drugs
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van VeiligheidNL
In Stand up four your ride gaan de studenten onder begeleiding van twee sessieleiders op een interactieve manier aan de slag met de onderwerpen: te hard rijden, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, het dragen van een autogordel (ook achterin) en afleiding door gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden. De jongeren delen ervaringen en gedragingen, voeren discussies en nemen positie in. Ze krijgen wetenschappelijke informatie, ze spelen rollenspellen en er is ruimte voor...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
School­routes
Les met gastdocent van Stichting Go Safe
In deze cursus gaan de leerlingen actief bezig met gevaarlijke verkeerssituaties in de omgeving van de school. Door een leuke zelfstandige opdracht gaan de leerlingen op zoek naar de mogelijkheid om een verkeerssituatie veiliger te maken zonder dat de infrastructuur gewijzigd mag worden. Uiteindelijk komen de leerlingen uit op het aanpassen van hun eigen gedrag in deze situaties.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Theatergroep Heer Otto
PATS! BOEM! bestaat uit een theatervoorstelling, interactieve les én educatiepakket (voor docenten). De voorstelling is toegespitst op risicovol gedrag van jongeren in het verkeer; afleiding, zichtbaarheid en alcohol/softdrugs. Puck, Eva en Robin maken zich klaar voor de ideale zaterdagavond. De les gaat verder waar de voorstelling stopt; Welke keuzes maakten de personages en welke maak jij? Wat is en vind jij nu écht belangrijk?
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Tijdens het online project MISSIE 3014 maken de jongeren een reis door de tijd: ze belanden in het jaar 3014! Middels het choose your own adventure principe bepalen ze zelf hoe hun karakter, avontuur en route eruit gaat zien.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
School­routes
Les met gastdocent van ZAT Projectenbureau
Fiets4Safe is een boeiende en enerverende theaterworkshop waarin door professionele acteurs in een rechtbank setting diverse rechtszaken wordt nagespeeld. Hierbij staat risicovol gedrag op de fiets centraal. De scholieren worden als juryleden betrokken bij de verschillende rechtszaken. Er is extra aandacht voor afleiding op de fiets met smartphone gebruik. 
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
De online escaperoom is een populaire en interactieve spelvorm waarbij je binnen een bepaalde tijd allerlei puzzels, clues en raadsels moet vinden en oplossen. Zo ervaren de jongeren gedurende het spel wat afleiding met je doet en leren ze over de termen FOMO, JOMO en MONO.
Reserveer les

Thema's

Ver­keers­gedrag
School­routes
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van VeiligheidNL
Het scholierenprogramma Fight Your Inner Monkey maakt jongeren bewust van groepsdruk en helpt hen veilige keuzes maken in het verkeer. Een getrainde verkeersdocent van VeiligheidNL introduceert het thema groepsdruk. Wat zijn de ervaringen van de leerlingen met het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets, stunten of brommer rijden zonder helm? Hebben ze zichzelf wel eens laten verleiden tot onveilig gedrag en weten ze dan waarom ze dit doen? De discussie wordt op gang gebracht aan de hand...
Reserveer les

Thema's

Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Johan Cahuzak Theater
Educatieve cabaretvoorstelling met aansluitend een forumgesprek. Het hoofdthema is: gedrag in het verkeer. Belangrijk extra thema bij Zeven Sloten Contact is sociale media en mediawijsheid. Door verschillende aansprekende scènes worden leerlingen geraakt. Emotie en informatie worden verwerkt in het forum, waarbij toeschouwers gaan deelnemen aan een interactief gesprek.Direct aansluitend volgt het forumgesprek. Leerlingen worden deelnemer en er is interactie met het publiek. Alles met humor,...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
In de setting van een nagemaakt kruispunt, te midden van verkeerslichten, debatteren leerlingen over hun eigen gedrag in het verkeer. Een debatleider van TeamAlert brengt het gesprek over verkeersveiligheid op gang met filmpjes, stellingen en leuke spelopdrachten. Door een competitie-element doen alle leerlingen actief mee.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Dode Hoek
Les met gastdocent van Roadskills
Tijdens deze les worden de leerlingen meegenomen in de thematiek rondom de dode hoeken van een groot voertuig. Zowel in theorie als in de praktijk door het zelf te ervaren vanuit een vrachtwagen. Verder komen thema's als afleiding en groepsdruk aan bod. Mono ( dus geen mobiel ) is ook een onderwerp dat besproken wordt.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Tijdens Studio Rotonde houden we een klassencarroussel! We splitsen de klas op in drie groepen die elk langs drie verschillende onderdelen rouleren. Bij het eerste onderdeel gaan we in gesprek over eigen ervaringen in het verkeer. Tijdens het tweede onderdeel ervaren de leerlingen aan de hand van een ervaringsvideo wat afleiding met je doet. Tijdens het laatste onderdeel stappen we de studio in en beelden we veilige en onveilige situaties uit.
Reserveer les

Thema's

Smart­phone
Ver­keers­gedrag
School­routes
Les met gastdocent van VeiligheidNL
Afleiding speelt een belangrijke rol bij verkeersongelukken bij jongeren in de leeftijd van 12-14 jaar. Veel ongelukken kunnen voorkomen worden, als er een fractie van een seconde wordt stilgestaan bij de risico’s. Met lespakket Split the Risk! krijgen scholieren inzicht in hun eigen persoonskenmerken, risicovol gedrag en de werking van het lichaam. Tijdens de interactieve kick-off introduceert een verkeersdocent het thema afleiding in het verkeer en de risico’s ervan.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
School­routes
Les met gastdocent van ZAT Projectenbureau
Scholieren spelen onder bezielende leiding van Professoren (acteurs) de hoofdrol. Een klassenstrijd, waarin men allerlei verkeerssituaties op moet lossen en vragen moet beantwoorden. In een studio met beeldschermen en simulatoren zullen scholieren: gevaarlijke verkeerssituaties moeten verbeterendiverse vragen in sneltreinvaart moeten beantwoordeneen school-thuis-route virtueel fietsen (4D) coördinatie en reactievermogen toetsen
Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Alcohol en drugs
Les met gastdocent van Bureau Leefstijl
Tijdens onze les over alcohol en drugs in het verkeer, gaan wij op een interactieve manier met elkaar in gesprek over de risico's van alcohol en drugs gebruik in het verkeer. Dit doen wij door middel van de alcohol en drugs brillen, een Kahoot, de drugs-demo-koffer, het spel 'in de mix' of een andere leuke spelvorm. Tijdens de les is er veel ruimte voor ingeving, (gezonde) discussie of het stellen van vragen. Door ons passievolle, professionele team en door de les laagdrempelig te maken, sluiten...
Reserveer les

Thema's

Ver­keers­gedrag
Alcohol en drugs
Les met gastdocent van ZAT Projectenbureau
De theaterworkshop Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen bestaat naast videoclips, reactietesten met alcolholsimulatiebrillen, feitenkennis en een quiz, grotendeels uit interactief theater. Professionele acteurs gaan aan de hand van praktijkgerichte scènes op een leuke maar indringende wijze met de scholieren om. Hoe kom je wel of niet veilig thuis? De scholieren worden als “regisseur” betrokken bij het oplossen van de scenes. Hierbij staat het aanspreken op onverantwoord en risicovol gedrag...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Kruispunt-S is de kleinere klassikale variant van het project Kruispunt waarbij jongeren debatteren over hun eigen gedrag en ervaringen in het verkeer. Een debatleider van TeamAlert brengt het gesprek over verkeersveiligheid op gang met video's, stellingen en leuke spelopdrachten. Door een competitie-element doen alle leerlingenactief mee!
Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van Traficskills
In deze les gaan leerlingen zelf aan het werk! De leerlingen zullen verrassende ontdekkingen doen. Of het nu gaat om mobiel gebruik op de fiets of een auto in het donker ‘s nachts op tijd te laten remmen voor fietsers zonder licht. Ook beleven ze hoe het is als de waarneming wordt beïnvloed door drank of drugs. Maar ook wat is het nut van die autogordel? Of hoe zit nou met die dode hoek? We maken naast gebruik van de bekende didactische methodes ook gebruik van simulatoren voor fiets, auto,...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Alcohol en drugs
Les met gastdocent van Stichting Go Safe
Een docent verzorgt het theoriedeel en geeft uitleg over de werking van alcohol en drugs. Wat doen beide stoffen: welke effecten brengen zij in het lichaam teweeg en op welke manier beïnvloeden zij de rijvaardigheid. Om de jongeren te laten ervaren wat het betekent om onder invloed aan het verkeer deel te nemen, wordt met behulp van een VR bril het rijden onder invloed nagebootst. De leerlingen fietsen virtueel door een stad, langzamerhand wordt het effect van alcohol of drugs steeds groter....
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Gebaseerd op de populaire escaperooms, is The Day After het perfecte interactieve en leerzame spel. In het eerste projectonderdeel staan thema’s als zelfcontrole, wilskracht en het weerstaan van verleidingen centraal in de vorm van kennis overdragende spellen.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Dode Hoek
Les met gastdocent van Johan Cahuzak Theater
In de cabaretvoorstelling Zeven Sloten raken de spelers de leerlingen met hun aangrijpende verhalen, ondersteund door theaterlicht, muziek en vuur (letterlijk). Soms voorzichtig, soms ruw. Mooie verhalen, onverwachte wendingen en vooral veel grappen. Direct aansluitend volgt het forumgesprek. Leerlingen worden deelnemer en er is interactie met het publiek. Alles met humor, emotie en verstilling.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Tijdens The Battle gaan twee teams strijden om de titel: “Baas in het verkeer!” De leerlingen gaan al acterend en improviserend aan de slag met verschillende thema’s over verkeersveiligheid. Ze beelden veilige en onveilige situaties uit, beantwoorden quizvragen en proberen samen een voornemen met betrekking tot verkeersveilig gedrag te formuleren.
Reserveer les