Go Safe zonder invloed VR

Les met gastdocent van Stichting Go Safe

Een docent verzorgt het theoriedeel en geeft uitleg over de werking van alcohol en drugs. Wat doen beide stoffen: welke effecten brengen zij in het lichaam teweeg en op welke manier beïnvloeden zij de rijvaardigheid. Om de jongeren te laten ervaren wat het betekent om onder invloed aan het verkeer deel te nemen, wordt met behulp van een VR bril het rijden onder invloed nagebootst. De leerlingen fietsen virtueel door een stad, langzamerhand wordt het effect van alcohol of drugs steeds groter. Uit pilotversies blijkt dat iedereen binnen afzienbare tijd betrokken raakt bij een ongeval/aanrijding. Er is een versie met alcohol en een versie met drugs op de bril. Om de jongeren te laten ervaren wat het betekent om onder invloed aan het verkeer deel te nemen, wordt met behulp van een VR bril het rijden onder invloed nagebootst. De leerlingen fietsen virtueel door een stad, langzamerhand wordt het effect van alcohol of drugs steeds groter. Uit pilotversies blijkt dat iedereen binnen afzienbare tijd betrokken raakt bij een ongeval/aanrijding. Er is een versie met alcohol en een versie met drugs op de bril.

Meisje met VR-bril op met daarbij het beeld van de straat wat het meisje ziet.

Leerdoel

Het programma bestaat uit een klassikale theorieles (circa 1 lesuur) en een praktijkdeel met VR brillen (ca. 1 lesuur) en een afsluitende klassikale les van 45 min. In de theorieles krijgen de leerlingen uitleg over de werking van alcohol en drugs en over de negatieve gevolgen van het gebruik van deze middelen voor de rijvaardigheid. In het praktijkdeel rijden de leerlingen virtueel door een stad waarbij men steeds meer onder invloed van alcohol of drugs raakt. In de afsluitende les discussiëren de leerlingen over de juiste oplossingen/alternatieven om te voorkomen dat men onder invloed aan het verkeer deelneemt. Daarna wordt een commitment uitgesproken.

Opbouw les

Om dit te bereiken worden actieve werkvormen gebruikt zoals het onderwijsleergesprek, groepsgesprek, groepsopdracht en zelfwerkzaamheid. Middels een VR beleving ervaart de leerling hoe en waarom drank en of drugs gebruik en fietsen niet samen gaan en tot ernstige ongelukken kan leiden.

  • 1e uur Groepsgesprek en opdrachten on inzicht te krijgen in risico’s en gewoontes.
  • 2e uur VR ervaring virtueel fietsen.
  • 3e uur Groepsopdracht denken in oplossingen.

Lesduur

3 onderdelen van 45 min

Bijzonderheden les

Deelnemers maximaal 35 leerlingen per klas. Ruim klaslokaal of externe ruimte voor VR ervaring. Gehele les wordt verzorgd door een verkeersdocent van Go Safe. Alle materialen worden verzorgd door Go Safe de school hoeft alleen tijd en ruimte beschikbaar te stellen.

Foto's

Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Alcohol en drugs

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
MBO
VSO
Leerjaar
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Downloads en links
Planning
Voor deze les zijn de aankomende tijd geen lesmomenten ingepland.
Over de aanbieder

Stichting Go Safe

Bewust veilig op weg. Voor elke doelgroep een les verzorgen waardoor men bewust wordt dat er maar 1 iemand het best voor jouw eigen veiligheid kan zorgen, jij zelf. Be Happy Go Safe

https://www.gosafe.nl

Vragen?

Heb je een vraag over de les of over het aanvragen van de les? Neem contact op met de accountmanager.