Over TotallyTraffic

TotallyTraffic (TT) is een structureel programma-aanbod met projecten, voorstellingen en gastlessen voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Het richt zich op jongeren van 12 tot en met 18 jaar in het voortgezet onderwijs en MBO.

Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

TotallyTraffic is een door de provincie Zuid-Holland ontwikkeld programma voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie dat sinds 2009 voor het voortgezet onderwijs in Zuid-Holland beschikbaar is. Met ingang van 2023 zal het verkeerseducatie aanbod voor de VO en MBO scholen in Gelderland ook onder het TotallyTraffic label worden aangeboden. Dat betekent een centraal, overzichtelijk aanbod en een gemakkelijk reserveringssysteem voor scholen en aanbieders.

Het programma-aanbod in bestaat uit een mix van o.a. gastlessen, (cabaret)voorstellingen, theaterworkshops, forumgesprekken, fietssimulatoren en interactieve projecten die door een externe partij gegeven wordt op de school. De interactie met de jongeren staat centraal met als doel dat de jongeren zich bewust worden van hun eigen rol in het verkeer en de mogelijke gevaren en risico’s.

Op deze website vind je een overzicht van de gastlessen die beschikbaar zijn in de provincie Gelderland. Deelname is voor de scholen kosteloos, de projecten worden mogelijk gemaakt door 100% subsidie vanuit de provincie.

Partners TotallyTraffic in Gelderland

De provincie Gelderland werkt samen met gemeenten en de verschillende projectaanbieders. Namens de provincie is er een accountmanager aangesteld die het centrale aanspreekpunt is voor de projectaanbieders en de scholen met een coördinerende en adviserende rol.

De uitvoerders van de gastlessen zijn gespecialiseerde gastdocenten van allerlei organisaties waarmee de provincie een overeenkomst heeft afgesloten. Ze zijn terug te vinden bij de afzonderlijke gastlessen.

TotallyTraffic in het land

Ook in andere provincies (o.a. in Noord-Brabant en Limburg alsook de stad Amsterdam wordt er gewerkt met TotallyTraffic. Benieuwd hoe ze daar te werk gaan? Klik op een locatie op de website totallytraffic.nl