TotallyTraffic
Verkeerseducatie
voor VO en MBO

Over TotallyTraffic

TotallyTraffic is met ingang van 2023 hét programma voor verkeerseducatie voor het voortgezet onderwijs en MBO in Gelderland. TotallyTraffic (TT) heeft een structureel aanbod met programma’s voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie en richt zicht op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.
Twee vrouwen en een man met helm op in een pose tijdens optreden Pats!Boem!

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Theatergroep Heer Otto
PATS! BOEM! bestaat uit een theatervoorstelling, interactieve les én educatiepakket (voor docenten). De voorstelling is toegespitst op risicovol gedrag van jongeren in het verkeer; afleiding, zichtbaarheid en alcohol/softdrugs. Puck, Eva en Robin maken zich klaar voor de ideale zaterdagavond. De les gaat verder waar de voorstelling stopt; Welke keuzes maakten de personages en welke maak jij? Wat is en vind jij nu écht belangrijk?
Reserveer les
Meisje met mobiele telefoon in de hand bij een fietsenstalling

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Bureau Leefstijl
Tijdens onze les over social media in het verkeer, gaan wij op een interactieve manier met elkaar in gesprek over de risico's van social media gebruik in het verkeer. Dit doen wij door middel van een Kahoot, een Jenga spel of een andere leuke spelvorm. Tijdens de les is er veel ruimte voor ingeving, (gezonde) discussie of het stellen van vragen. Door ons passievolle, professionele team sluiten wij goed aan, aan de belevingswereld van jongeren en kunnen zij, oordeelvrij, het gesprek aan gaan over...
Reserveer les