TotallyTraffic
Verkeerseducatie
voor VO en MBO

Over TotallyTraffic

TotallyTraffic is met ingang van 2023 hét programma voor verkeerseducatie voor het voortgezet onderwijs en MBO in Gelderland. TotallyTraffic (TT) heeft een structureel aanbod met programma’s voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie en richt zicht op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.
Man op de fiets

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Gebaseerd op de populaire escaperooms, is The Day After het perfecte interactieve en leerzame spel. In het eerste projectonderdeel staan thema’s als zelfcontrole, wilskracht en het weerstaan van verleidingen centraal in de vorm van kennis overdragende spellen.
Reserveer les
Jongen in gesprek met medewerker van Team Alert die wijst naar een andere jongen op een fiets op een groot groen doek.

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting TeamAlert
Tijdens Studio Rotonde houden we een klassencarroussel! We splitsen de klas op in drie groepen die elk langs drie verschillende onderdelen rouleren. Bij het eerste onderdeel gaan we in gesprek over eigen ervaringen in het verkeer. Tijdens het tweede onderdeel ervaren de leerlingen aan de hand van een ervaringsvideo wat afleiding met je doet. Tijdens het laatste onderdeel stappen we de studio in en beelden we veilige en onveilige situaties uit.
Reserveer les