TotallyTraffic
Verkeerseducatie
voor VO en MBO

Over TotallyTraffic

TotallyTraffic is met ingang van 2023 hét programma voor verkeerseducatie voor het voortgezet onderwijs en MBO in Gelderland. TotallyTraffic (TT) heeft een structureel aanbod met programma’s voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie en richt zicht op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Jonge bestuurder
Les met gastdocent van Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV)
In carrousel vorm doorlopen de leerlingen 4 modules a 1,5 uur. Module 1: Praktijkgedeelte met personenauto die demonstreert wat de impact is van een botsing, laat ervaren hoe belangrijk het dragen van de autogordel is en de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag zelf ervaren. Module 2: Praktijkgedeelte met landbouwvoertuigen en een vrachtauto. Het voorlichten en zelf laten ervaren hoe de bestuurder het verkeer ziet en wat de specifieke gevaren zijn van dit soort voertuigcombinaties. Module 3:...
Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Alcohol en drugs
Les met gastdocent van Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV)
Praktijk: gebruik van een uitgezet fietsparcour met traditonele fiets en elektrische fiets en door middel van speciale alcohol- en drugsbrillen. Theorie groepsdiscussie over alcohol en drugs. Tijdens het theorie gedeelte gaan we diep in op de gevaren van alcohol en drugs en in het praktijk gedeelte laten we ze ervaren welke invloed dit heeft in het verkeer.
Reserveer les