TotallyTraffic
Verkeerseducatie
voor VO en MBO

Over TotallyTraffic

TotallyTraffic is met ingang van 2023 hét programma voor verkeerseducatie voor het voortgezet onderwijs en MBO in Gelderland. TotallyTraffic (TT) heeft een structureel aanbod met programma’s voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie en richt zicht op jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Deze jongeren ontwikkelen zich snel en hun houding in het verkeer verandert: ze nemen meer risico’s, nemen de regels niet altijd serieus en kunnen gevoelig zijn voor druk vanuit de vriendenkring. Deze jongeren behoren tot de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.
Beeld bekeken vanuit de klas, waarbij docent voor een scherm staat en verkeerssituatie uitlegt.

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Dode Hoek
Les met gastdocent van Roadskills
Tijdens deze les worden de leerlingen meegenomen in de thematiek rondom de dode hoeken van een groot voertuig. Zowel in theorie als in de praktijk door het zelf te ervaren vanuit een vrachtwagen. Verder komen thema's als afleiding en groepsdruk aan bod. Mono ( dus geen mobiel ) is ook een onderwerp dat besproken wordt.
Reserveer les
Meisje met VR-bril op met daarbij het beeld van de straat wat het meisje ziet.

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag
Les met gastdocent van Stichting Go Safe
Go Safe zonder afleiding VR is interactief. De leerlingen leren door samen te ervaren, zelfwerkzaamheid en overtuigen. Ervaren door gebruik van VR dat smartphone gebruik op de fiets tot ernstige ongelukken kan leiden. Middels een discussie over oplossingen en commitment aan de oplossingen vergroten we de intentie tot het veranderen van het gedrag. Hierdoor is de motivatie en acceptatie voor nieuw en veiliger gedrag het grootst. Everyone wants the big benefit for himself!
Reserveer les