The Battle

Les met gastdocent van Stichting TeamAlert

Tijdens The Battle gaan twee teams strijden om de titel: “Baas in het verkeer!” De leerlingen gaan al acterend en improviserend aan de slag met verschillende thema’s over verkeersveiligheid. Ze beelden veilige en onveilige situaties uit, beantwoorden quizvragen en proberen samen een voornemen met betrekking tot verkeersveilig gedrag te formuleren.

Medewerker Team Alert omringd door leerlingen tijdens de les The Battle

Leerdoel

Met The Battle worden jongeren bewuster gemaakt van de risico’s die zij lopen in het verkeer. Met name afleiding op de fiets en de verkeersregels komen aan bod.

Opbouw les

Het project start met het ervaringselement ‘de tijdstrijd’. Door de leerlingen te laten inzien hoeveel
invloed afleiding heeft op de reactiesnelheid, beseffen zij welk gedrag gevaarlijk is binnen bepaalde
verkeerssituaties.

Na de intro begint The Battle, de wedstrijd, pas echt. Met behulp van verschillende spellen wordt er tussen twee teams gestreden voor punten. Bij het eerste spel beelden de leerlingen verschillende veilige en onveilige situaties uit. Ze maken hierbij gebruik van allerlei attributen die in het midden van de klassencirkel klaarliggen, zoals een omapruik, zebrapad, mobieltjes, fietslicht, een stuur etc.. Door het uitbeelden zijn de consequenties van het onveilige gedrag beter te overzien voor jongeren. Door het uitbeelden van de handelingsalternatieven (het veilige gedrag), leren de jongeren concreet wat ze kunnen doen om een veilige situatie te creëren.

Het volgende onderdeel bestaat uit een kennisquiz. De twee teams wijzen beide één teamleider aan die voor het team gaat rennen. Er wordt een vraag gesteld aan de hele klas. Beide groepen krijgen tijd om te overleggen, totdat het stoplicht op groen springt. De teamcaptain die als eerste de buzzer bereikt, mag antwoord geven op de vraag. In de nabespreking worden de geleerde feitjes gekoppeld aan het eigen gedrag in het verkeer.

Bij het laatste spelonderdeel wordt ingespeeld op het formuleren van een voornemen tot verkeersveilig gedrag. De leerlingen herhalen de kennis die zij hebben opgedaan door zoveel mogelijk veilige handelingsalternatieven op te sommen. Het beste handelingsalternatief wordt in de vorm van een implementatie-intentie opgeschreven op een grote poster, zoals ‘als ik op de fiets zit, dan zet ik mijn telefoon op de ""niet-storen"" stand’.

Lesduur

Duur: 90 minuten, minimaal twee, maximaal drie sessies per dag
Op- en afbouwtijd: 45 minuten

Bijzonderheden les

Deelnemers: minimaal 20 en maximaal 32 leerlingen per klas.
Locatie: groot klaslokaal of theaterruimte.
Aanwezig: één begeleidend docent.

TeamAlert verzorgt de uitvoering van het project van begin tot eind.
Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
Ver­keers­gedrag

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Downloads en links
Planning
Voor deze les zijn de aankomende tijd geen lesmomenten ingepland.
Over de aanbieder

Stichting TeamAlert

Wij hebben een droom: 0 verkeersslachtoffers onder jongeren! Met zo’n dertig young professionals op kantoor en meer dan zestig jongerenvoorlichters op locatie komen we jaarlijks op ruim 600 plekken zoals scholen en festivals. En ook online kom je onze projecten en campagnes tegen. TeamAlert maakt impact! Dit komt omdat we verkeersveiligheid bespreekbaar maken door jongeren op een persoonlijke en originele manier te benaderen. Dankzij wetenschappelijke onderbouwing binnen onze interventies, weten we daadwerkelijk te overtuigen.

https://teamalert.nl/

Vragen?

Heb je een vraag over de les of over het aanvragen van de les? Neem contact op met de accountmanager.