Nationale Verkeerslab

Les met gastdocent van ZAT Projectenbureau

Scholieren spelen onder bezielende leiding van Professoren (acteurs) de hoofdrol. Een klassenstrijd, waarin men allerlei verkeerssituaties op moet lossen en vragen moet beantwoorden. In een studio met beeldschermen en simulatoren zullen scholieren:

 • gevaarlijke verkeerssituaties moeten verbeteren
 • diverse vragen in sneltreinvaart moeten beantwoorden
 • een school-thuis-route virtueel fietsen (4D) 
 • coördinatie en reactievermogen toetsen
Twee acteurs voor groot bord met logo Nationale verkeerslab

Leerdoel

 1. Leerlingen kennen de inhoud en belang van verkeersregels die gelden voor fietsers (rood licht, verkeersborden voor fietsen)
 2. Leerlingen kunnen de kwetsbaarheid van de fietser met een smartphone in de hand en in het donker zonder fietsverlichting fietsen beschrijven
 3. Leerlingen kunnen voorbeelden geven van onveilig en risicovol fietsgedrag (met z’n drieën fietsen op de rijbaan / handen uitsteken / stuntfietsen / appen) 
 4. Leerlingen kunnen beargumenteren waarom de fiets piekfijn in orde moet zijn 
 5. Leerlingen kunnen de effecten en impact van fietsongevallen met betrokkenheid van scooter/auto/vrachtauto/bus beschrijven.
 6. Het effect van groepsdruk op eigen gedrag. Verantwoordelijkheidsbesef: niet altijd de aanvoerder in groep volgen. Leer op te komen voor jezelf en eigen standpunt. Heb lef om anderen in de groep te attenderen op mogelijke gevaren.


Opbouw les

Verkeerslab richt zich op leren door sociale interactie. Leren met, van en door elkaar onder begeleiding van trainingsacteurs in de rol professoren in een spelshow. 

De trainingsacteurs in de rol van professoren/spelleiders spelen in op het zelfvertrouwen en waardering van leerlingen door hen actief bij het spel te betrekken door middel van voorbeelden geven, vragen stellen, motiveren, beantwoorden, discussiëren over het onderwerp en gezamenlijk komen tot oplossingen.

De reden dat Verkeerslab met behulp van „foutieve‟ voorbeelden (animaties op scherm) wil confronteren is dat Verkeerslab jongeren bewust wil maken van (foutieve) keuzes. Leren is meer gebaat bij het nuchter onder ogen durven en kunnen zien van tegenstellingen, zodat deze vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en toegepast kunnen worden.

Door aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren willen we meer interactie en reactie bij de jongeren uit te lokken. Verkeerslab maakt daarom gebruik van nieuwe mediatechnieken (o.a. fietssimulatie met 4d/VR brillen) om de interventie meer kracht bij te zetten; horen, zien en ervaren. 

Lesduur

1 lesuur (afhankelijk van lesuren school). 45/50/60 minuten.

Maximaal 4 lessen/voorstellingen per dag.

Bijzonderheden les

We vragen van de school:
Ruimte waarin maximaal 60 kinderen (2 klassen) kunnen zitten op stoelen in theateropstelling met middenpad. Theater en decorruimte voor uitvoerende team: circa 30 m2. 

De kinderen hoeven geen materialen mee te nemen.

Wij regelen zelf:
Het uitvoerend team neemt zelf geluid en multimedia presentatiematerialen als beamer/scherm mee. 


Foto's

Reserveer les

Thema's

Fiets
Smart­phone
School­routes

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
Praktijkonderwijs
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
VSO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Downloads en links
Planning
Deze les is de aankomende tijd ingepland op:
 • dinsdag 5 november 2024
 • donderdag 7 november 2024
 • woensdag 21 augustus 2024
 • maandag 21 oktober 2024
 • dinsdag 22 oktober 2024
 • donderdag 24 oktober 2024
Over de aanbieder

ZAT Projectenbureau

Het ZAT Projectenbureau is met groot team van specialisten een uiterst creatief en dynamisch producent van edutainment producties met ruime ervaring op het gebied van verkeersveiligheid. Onze kracht is om op directe wijze in contact te treden met de doelgroepen. Onze middelen, manpower en activiteiten zijn hierop volledig afgestemd.

Voor leerlingen en studenten zijn in de afgelopen decennia aansprekende theatervoorstellingen en workshops ontwikkeld, die worden uitgevoerd door professionele acteurs, vakbekwame presentatrices en enthousiaste docenten.

https://www.koop-co.nl

Vragen?

Heb je een vraag over de les of over het aanvragen van de les? Neem contact op met de accountmanager.