Verkeerscarrousel

Les met gastdocent van Traficskills

In deze les gaan leerlingen zelf aan het werk! De leerlingen zullen verrassende ontdekkingen doen. Of het nu gaat om mobiel gebruik op de fiets of een auto in het donker ‘s nachts op tijd te laten remmen voor fietsers zonder licht. Ook beleven ze hoe het is als de waarneming wordt beïnvloed door drank of drugs.  Maar ook wat is het nut van die autogordel? Of hoe zit nou met die dode hoek? We maken naast gebruik van de bekende didactische methodes ook gebruik van simulatoren voor fiets, auto, ongeval en komen leerlingen snel tot inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen.

Meisje die tussen pilonnen doorloopt terwijl klas toekijkt.

Leerdoel

De 3 modules richten zich op:

  • het vergroten van verkeerskennis en verkeersvaardigheden en op risicoperceptie.
  • het verbeteren van de houding in het verkeer.
  • het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het weerbaar maken tegen groepsdruk.

Opbouw les

Drie docenten geven in carrouselvorm de lessen van ongeveer 50 minuten per docent. In één dagdeel (drie lesuren) kunnen tot 90 leerlingen deelnemen. De 3 modules en onderdelen:

Module 1

Gordelgebruik

Hier wordt op een instructieve, suggestieve maar realistische manier aangetoond waarom het belangrijk is een veiligheidsgordel in de auto om te hebben.

Auto op de kop!

Hoe kom je uit een auto als je op de kop in de stoel van de auto hangt? Ervaar en ontdek het zelf met behulp van de ongevalsimulator

Alcohol en verkeer gaan niet samen

Leergesprek over en simulatie van het dronken zijn in het verkeer. Pak de dronkenmans-brillen en pilonnen er maar bij!

Module 2

Dode hoek

Wat is “de dode hoek” en op welke plek word je het best opgemerkt door een chauffeur van een grote vrachtwagen.

Tekstberichten sturen vanaf je fiets

Wie kan als die fietst en op zijn mobiel kijkt ook zien wat er in het verkeer gebeurt?
Ervaar het in de veilige geconditioneerde omgeving van de fietssimulator!

Module 3

Verplaats je in de rol van de automobilist met de autorijsimulator

Echt ervaren: Hoe lang is de remweg van een auto die 50 km. per uur rijdt of 80 km. per uur? En als jij dan plotseling oversteekt? Of links afslaat zonder eerst je hand uit te steken.
Je rijdt in de “… dikke BMW, jonge!...” maar je moet jezelf beheersen…
Wie rijden beter? Zijn dat de mannen of de vrouwen in je klas…(wat is beter?)

Fietsverlichting

Ben je in het donker te zien als je fietst zonder verlichting? Kan een automobilist nog remmen als hij je met een snelheid van 50 km per uur plots voor zich op ziet doemen? Wat is de samenhang tussen de zichtbaarheid van een fietser en de remweg van een auto? Let op!: “ Zo zie je een fiets.., zo zie je niets... “"

Lesduur

50 minuten per module. Er wordt rekening gehouden met de wens van een school als het gaat om pauzes of bijvoorbeeld de inzet van blokuren. Trafficskills past zich hier zonder problemen in aan.

Bijzonderheden les

De voorbereiding van de school is minimaal. Trafficskills zorgt zelf voor het lesmateriaal. We vragen van de school drie ruimtes, waarvan 2 met een digibord. De ruimtes liggen het best dicht bij elkaar in de buurt van de ingang, i.v.m. opbouw van materialen en leerlingen beweging bij wisseling van de les
De tafeltjes van 1 lokaal zonder smartboard is bij voorkeur alvast uitgeruimd en de stoelen staan in U-vorm opgesteld

Foto's

Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Jonge bestuurder

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
MBO
VSO
Leerjaar
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Planning
Deze les is de aankomende tijd ingepland op:
  • maandag 6 mei 2024
  • woensdag 8 mei 2024
Over de aanbieder

Traficskills

Kenmerk van de Trafficskills lessen is dat leerlingen zelf kunnen ervaren wat mogelijke consequenties zijn van gedragingen in het verkeer. We slagen er altijd in de leerlingen wijzer te krijgen zonder ze bang te maken. Ook hebben we bekende wijsvingertje niet nodig om de leerlingen aan te sporen tot verkeersveilig gedrag. Onze educatieve projecten zijn allemaal positief door het CROW beoordeeld. En worden als de actualiteit er om vraagt aangepast waarbij de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers de hoogste prioriteit blijft houden.

https://www.trafficskills.net

Vragen?

Heb je een vraag over de les of over het aanvragen van de les? Neem contact op met de accountmanager.