Veilig naar school "Gevaarlijk rijgedrag, omgaan met grote voertuigen en EHBO verlenen"

Les met gastdocent van Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV)

In carrousel vorm doorlopen de leerlingen 4 modules a 1,5 uur.

Module 1: Praktijkgedeelte met personenauto die demonstreert wat de impact is van een botsing, laat ervaren hoe belangrijk het dragen van de autogordel is en de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag zelf ervaren.

Module 2: Praktijkgedeelte met landbouwvoertuigen en een vrachtauto. Het voorlichten en zelf laten ervaren hoe de bestuurder het verkeer ziet en wat de specifieke gevaren zijn van dit soort voertuigcombinaties.

Module 3: Theoriegedeelte over hoe te handelen bij een ongeval. De paman regel bespreken. En de basis van EHBO verlenen.

Module 4: Theoriegedeelte over verkeersregels toegespitst op de brom/snorfiets. Wel of niet dragen van de hel.

Leerdoel

  • Het herkennen en erkennen van het feit dat een auto voor met name de zwakker verkeersdeelnemers een potentieel moordwapen is.
  • Bewustzijn verhogen dat het meerijden met een chauffeur die gevaarlijk rijgedrag vertoond een hoog risico voor je eigen veiligheid oplevert. En hoe je voor jezelf kan opkomen in situaties waarin dat voorkomt.
  • De risico's weten en herkennen rondom landbouwvoertuigen en vrachtauto's en weten wat veilig gedrag is in de nabijheid van dergelijke voertuigen.
  • Weten hoe en kunnen handelen bij een ongeval. Een kwalitatief goede melding bij 112 kunnen doen.
  • Het kunnen verlenen van EHBO bij een ongeval of onwelwording. Inclusief reanimatie. 6. De regels kennen als je met een snor- of bromfiets deelneemt aan het verkeer.
  • Weten wat de gevolgen zijn van het niet dragen van een helm.

Opbouw les

Didactische werkvormen

Doceren
Onderwijsleergesprek
Groepsdiscussie
Praktijk opdracht
Demonstreren

Lesduur

Duur: 4 x 1,5 uur. Tussen door 0,5 uur lunchpauze.

Bijzonderheden les

Deelnemers: 4 klassen à 25 leerlingen.
Locatie: oefenterrein NIV.
Aanwezig: 4 begeleidende docenten van de school zelf per klas. 4 docenten NIV.

NIV verzorgt de uitvoering van het project van begin tot eind.

Foto's

Reserveer les

Thema's

Fiets
Ver­keers­gedrag
Jonge bestuurder

Kenmerken

Uitvoering
Gastdocent
Niveau
VMBO
MAVO
HAVO
VWO
Leerjaar
Leerjaar 4
Planning
Voor deze les zijn de aankomende tijd geen lesmomenten ingepland.
Over de aanbieder

Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV)

Het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV). Sinds 1999 zijn wij een landelijk opererende organisatie met eigen verkeersveiligheidscentra. Onze missie is het verbeteren van de verkeersveiligheid van u en uw medeweggebruikers. Dit geven wij vorm door het geven van praktijkgerichte opleidingen en voorlichting op onze verkeersveiligheidscentra en op de openbare weg. Wij werken aan gedragsverandering in plaats van vaardigheden.

https://niv.nl

Vragen?

Heb je een vraag over de les of over het aanvragen van de les? Neem contact op met de accountmanager.